Заглавия 2017

Теория на управлението - II част

 автори Ел. Хараланова, Теофана Пулева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение на комуникацията в индустрията

 автори Ал. Цокев, Ст. Гарабитов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи на компютърната графика

 автор Петя Павлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергетика - Част четвърта

 автори П. Нотов, Ст. Неделчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода и дизайн на облеклото

 автори Р. Атанасова, П. Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронни устройства за измерване на неелектрични величини

 автор Светослав Иванов