Заглавия 2010

НОВИ ЗАГЛАВИЯ - януари 2010 г.

1. Учебно пособие към лекционен курс по дисциплината „Режещи инструменти”-Господин Стефанов

2. Математически анализ І – Елена Върбанова

3. Ръководство по оптични комуникации – Цветан Мицев и Калин Димитров

4. Основи на микропроцесорната техника – Марин Маринов

5. РЛУ по Обработка на данни и сигнали – Георги Ружеков

6. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – Димитър Ченешев

7. Анализ и синтез на логически схеми – Диана Григорова и Валентин Моллов

8. Selected examples and problem solutions in control theoty І-Камен Перев, Андрей Йончев

9. Автоматизирани производствени системи – Гено Хаджикосев

10. РЛУ по Приложни методи за управление на технологични процеси – Емил Николов, Нина Николова

11. РЛУ по Химия – А.Попова и колектив

12. Конструкции и технологии в рекламния дизайн – Николай Ангелов

13. Телевизионни системи – Александър Бекярски

14. Аналогова и цифрова схемотехника – Георги Михов, Ивайло Пандиев

15. Методи на изкуствения интелект в системите за управление – Михаил Петров и колектив

16. Р-во за решаване на задачи по електрически мрежи и системи – Ст. Неделчева, Н. Генков

17. РУ по приложна геометрия и инженерна графика – Т. Вакарелска и Нели Рац  

 

ДОПЕЧАТАНИ ЗАГЛАВИЯ

1. Системи за управление на електрозадвижването – Михо Михов

2. Measurement and instrumentation – Н. Колев и колектив

3. Автоматизация на електронното производство – Стефан Овчаров 

4. Информационни технологии в телекомуникациите – Евелина Пенчева, Ивайло Атанасов

5. Electrical engineering – Lab. manual – Николай Гуров

6. РЛУ по Електрически измервания ІІ част – Н. Гуров и колектив

7. Висша алгебра – И. Трендафилов, В. Маринов

8. РЛУ по Химия – Ангелина Попова и колектив

9. РЛУ по Електрически измервания І част – Николай Гуров и колектив

10. Цифрова схемотехника – Георги Михов

11. Технически средства за автоматизация – ІІ част – Емил Николов

12. Мениджмънт – Кирил Ангелов

13. РЛУ по Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства – Евгений Попов

14. Машини и процеси в трикотажното производство – Тодор Стоилов

15. РЛУ по Електроника – Н. Градинаров и кол-в

16. Теория на автоматичното управление – Камен Ищев

17. Микропроцесорна техника – Иван Евгениев, Орлин Маринов

18. Комуникационни системи в медицината – Димитър Димитров

19. Медицински системи за въздействие на електромагнитното поле върху човека – Димитър Димитров

20. Maschinenkunde 1 – Лъчезар Стоев

21. Maschinenkunde 2 – Лъчезар Стоев

22. РРКР по Инженеринг І. Производствен инженеринг – Ив. Даков и колектив

23. Синтез и анализ на паралелни алгоритми – Пл. Боровска

24. Аналитична геометрия – Иван Трендафилов

25. Системи за управление на процесите в ДВГ – І част – Петър Димитров

26. Промишлени системи за нискостойностна автоматизация – Константин Наплатаров

27. Полупроводникова електроника – Е. Попов, Н. Хинов

28. Сборник от задачи по висша математика – ІІ част – Мария Славкова, Мария Тодорова

29. РСУ по Оптични комуникации – Цв. Мицев и Калин Димитров

30. РКП по дисциплината Технически средства за автоматизация – К. Костов, Е. Николов  

 

НОВИ УЧЕБНИЦИ

1. РЛУ по Машинно зрение в АСУ – Топалова, Цокев

2. РЛУ по Компютърни мрежи – Спасов и кол-в

3. Дизайн и ергономия – Момов

4. РЛУ по Релейна защита – Малчев

5. Комуникационна техника. Телекомуникации – Кокеров

6. Р-во по Психология на общуването – Тенева

7. Нискостойностна автоматизация на дискретното производство – Малаков

8. Информатика 2. Синтез и анализ на алгоритми – Пашева

9. РКП по Организация и у-ние на транспорта – Стоилова

10. Организация и у-ние на жп транспорта – Стоилова

11. Методическо ръководство по Туризъм и ориентиране – Владимиров

12. Човеко-машинни системи за управление – Гълъбов

13. РКР по Специал. автомоб. каросерии – Димитров, Хлебарски

14. Asservissement et regulation continue – Николов, Енев

15. Компютърни мрежи – Кокеров

16. РЛУ по Измервателни средства и системи – Щерев

17. Съвременни софтуерни технологии С#/англ./- Горянова, Димитрова

18. Електроенергетика І ч. – Неделчева, Нотов

19. Р-во по Електроенергетика – Боев

20. Кинематични и якостни пресмятания на металор. машини – Мишев

21. Електроенергетика ІІ ч. – Неделчева, Нотов

22. Къси съединения в ел. системи – Малчев

23. Комплексна автоматизация на дискретното произвадство – Чакърски и колектив

24. Уч. пособие по Химия /англ./ - Паришева

25. Експертни системи – Станчев

26. Technische mechanic. Kinetik. – Дунчев, Банов

27. РЛУ по Радио и телевизионни системи и мрежи - Панагиев