Заглавия 2011

 РЛУ по Информатика 1 - /програмиране на  Делфи/

 автор Мария Ангелова

 цена5 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методи на изкуствения интелект в системите за управление  2-ра част

 автори Михаил Петров и колектив

 цена 11 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ръководство за проектиране на електрически микродвигатели

 автори Ганчо Божилов и Адриан Иванов

 цена 8 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РКР по Теория на автомобила

 автор Стамен Димитров

 цена 5 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща професионална дидактика

автори Красимир Спиров

цена 13 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисплеи

автори Милка Ръсовска и колектив

цена 9 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сензорни мрежи

автор Здравко Каракехайов

цена 11 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЛУ по Управление на процеси и производствена автоматизация /англ. език/

автори Ирина Топалова и колектив

цена  6 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интелигентни производствени системи /англ. език/

автор Ирина Топалова

цена 10 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство по Химия /немски език/

автори Мария Николова и Румяна Бошнакова

цена 5 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка а данни и сигнали

автор Георги Ружеков

цена 9 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика. Модул 4. Динамика

автори Гено Дунчев и Константин Арнаудов

цена 7 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическо управление при конфликт и при коалиция

автор Георги Сапунджиев

цена 9 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУ по Информационни технологии в телекомуникациите

автори Евелина Пенчева и Ивайло Атанасов

цена  6 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика в публичните услуги

автор Даниела Сотирова

цена 12 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немски език за студенти – инженери

автори Веселин Вапорджиев и Красимира Байкова

цена 5 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Механика на флуидите

автори С. Табакова и Ст.Радев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лабораторни упражнения по Релейна Защита

Доц. д-р Константин Малчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полупроводникови Елементи

автори А. Лечков и М. Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистри и документооборот в публичната администрация

автор Гергана Христова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория на проектирането на машини

автори П.Генова, Д. Дахтерова, М. Цонева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория на вероятностите

автори М.Маринов и К. Проданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронни вериги

автор С.Коцаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиотехника

автор Снежана Плешкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогова електроника - Работни практики

автор И. Стоянов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ръководство по обработка на цифрови сигнали 

 автори Агата Манолова, Румен Кончев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режими на Електроенергийни Системи

автори Димо Стоилов, Кирил Янев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ръководство по Информатика

 автор Богдан Шишеджиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии за Програмиране в Интернет

автор Огнян Наков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководство по Управление на Електрически Системи

 автори Мария Кънева, Димо Стоилов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автор Билияна Димова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмни Среди

автори Мирослав Попов, Татяна Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Системи за Електрозадвижване

 автор  М. Михов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти

автор Силвия Бойчева