Заглавия 2014

Икономика на енергетиката 2

 автор Йорданка Ангелова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преходни процеси в електроенергийните системи (ръководство за курсов проект)

 автори Петко Нотов, Рад Станев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатели с вътрешно горене

 автори Теодосий Евтимов, Пламен Пунов, Филип Михайлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по схемотехника на интегралните схеми

 автор Емил Манолов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестване и диагностика на компютърни системи

 автори Валентин Моллов, Атанас Костадинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de mathématiques 4 Equation différentielles, exemples et application

 author Iani Arnaudov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тягов релсов състав

 автори Олег Кръстев, Кирил Велков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергетика част 3 Интелигентни електрически мрежи

 автори Петко Нотов, Стефка Неделчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционална микро електроника (ръководство за лабораторни упражнения)

 автори А. Андонова, Г. Добринков, Е. Гиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструиране на комуникационна апаратура

 автор Лидия Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аеродинамика на летателните апарати

 автор Диан Гешев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство по математическа статистика 2 част

 автор Красимира Проданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическо управление на процеси и системи

 автор Красимира Филипова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топлотехнически измервания и уреди

 автор Ивайло Ганев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за семинарни упражнения по системи и сигнали

 автор Станьо Колев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство по математически анализ 2 с помоща на MAPLE

 автори Йорданка Панева-Коновска, Татяна Станчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интелигентни системи за управление /Ръководство за лабораторни упражнения/

 автори Снежана Йорданова, Методи Георгиев, Даниел Меразчиев, Владимир Янков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übungsaufgaben und Lösungen zur Statistik

 автор Лиляна Топчийска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlagen der digitalen bildverarbeitung

 автор Веска Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1

 автори К. Пеева, М. Дурчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологична екипировка

 автор Георги Йорданов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и синтез на механизми с помощта на MSC Adams

 автори В. Жичков, Н. Николов, Ст. Гарабитов, Яна Стоянова, Л. Кочев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по конструиране на комуникационна апаратура

 автори Б. Николова, Т. Брусев, Р. Русев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделиране на облекла

 автор Христо Петров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по Микропроцесорна техника

 автори А. Тодоров, В. Моллов, К. Мечков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за курсова работа по теория на автомобила

 автор Ст. Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предиктивни-репетитивно управление (приложни методи за управление на технологични процеси - III част)

 автори Н. Николова, Е. Николов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по токозахранващи устройства

 автори Д. Арнаудов, Г. Гигов, Ст. Денчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагони

 автори В. Стоилов, Св. Славчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация на производствените и операционни системи

 автор Иван Даков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникационни мрежи и терминали

 автор Ев. Пенчева