Заглавия 2016

Учебно помагало по български език за академични цели

 автор Ивайло Пеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник по математика за студенти магистри в ЕФ

 автор Зорница Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмиране и използване на компютри модул Обектно-ориентирано програмиране на езика С++

 автор Ваньо Ивнаов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надграждащи DB технологии

 автори О. Наков, П. Димитров, Н. Ангелова, П. Маринов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по подемно-транспортна техника и логистика

 автори Я. Славчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмиране на CNC машини с CAM системи

 автори П. Хаджийски, Цв. Калдъшев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитична геометрия

 автор Иван Трендафилов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика модул II съпротивление на материалите

 автори К. Арнаудов, Г. Дунчев, Юл. Генов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по физика

 автор Дориян Минков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промишлена Топлоенергетика

 автори Ал. Григоров, К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложна Механика на флуидите

 автор Иван Антонов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паралелно програмиране

 автори Пл. Боровска, В. Ганчева, Д. Иванова, С. Цветанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математически модели в икономиката

 автори Георги Венков, Йордан Йорданов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измервания в комуникацията

 автори Р. Арнаудов, Иво Дончев, К. Вълков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високопризводителни компютърни системи

 автори Пл. Боровска, Д. Иванова, С. Цветанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за лабораторни упражнения по основни на компютърната графика

 автор П. Павлова