Заглавия 2012

  Учебно пособие по приложна механика на флуидите

  автори И. Ангелов, А. Терзиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Семинарни и Лабораторни упражнения по математически анализ -1

   автор Елена Върбанова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ядрена Електроника

   автори И. Ванков, М. Митев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Елетрофизични технологични процеси

   автори А. Македонски                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ръководство за упражения по техническо документиране

   автори Нели Рац, Т. Вакарелска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ръководство за лабораторни упражнения по силови електронни устройства

   автори Михаил Анчев, Мария Петкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Висша математика първа част

   автори Маргарита Димитрова, Ваньо Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Топлотехника

   автори Васил Йорданов, Динко Палов, Александър Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Електрически Апарати

   автори Захаринка Гергова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ръководство по Логическо управление на процесите

   автори А. Тодоров, А. Мехмед, Ст. Енев, Б. Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мултимедийни мрежи

   автори Евелина Пенчева, Ивайло Атанасов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programation Orientee object en Java

   author Ivan Momtchev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Embedded systems: components, modelling, design and case study

   authors T. Stefanov, H. Nikolov i others

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Педагогическа Практика

   автори Марина Николова, Карли Величков, Виолета Славова, Веселин Чобанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Текстилни изпитвания и анализ

   автор Диана Германова-Кръстева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ

   автори Веселин Станчев, Александър Григоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ръководство за лабораторни упражнения по технология на облеклото

   автори Христо Петров, Радка Атанасова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Електрически измервания част 1, ръководство за лабораторни упражнения

   автори Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, Д. Държанова, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Електрически измервания част 2, ръководство за лабораторни упражнения

   автори Н. Гуров, А. Еленков, В. Инванчева, Г. Милушев, Н. Стоянов, П. Цветков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ръководство по програмиране и използване на компютрите 3 част

   автори Тодорка Димитрова, Елена Калчева-Йовкова, Снежана Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Бази Данни

   автори Даниела Гоцева, Веска Ганчева, Филип Петров