Карта на местонахождение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aдрес:

Технически университет - София, Учебен блок 1, каб. 1269
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8,
София 1000

Как да стигнете до нас:
Автобуси №: 88, 102, 280, 294, 413
Метро нa 700 m: станция „Г.М. Димитров“

Общ e-mail: ekaterinaa@tu-sofia.bg

Телефони: 02 962 41 89, вътр. 22-26