Дейности

Дейността на Издателството е свързана основно с учебния процес в Техническия университет – София и клоновете в градовете Пловдив и Сливен. Отпечатват се учебници и учебни помагала, автореферати, доклади за конференции, брошури, нормативни документи, както и рекламни материали – диплянки, флайери, плакати, картички, визитки, покани и др. Приемат се поръчки и на външни клиенти.

Техниката, с която разполага Издателството позволява експресно и качествено изпълнение на поръчките. Работи се с черно-бяла и цветна дигитална техника - за малки тиражи, термолепачна машина с възможност за залепване с дебелина до 5.5 см. За довършителни процеси се използват книговезки нож и опаковъчна машина. На офсетова машина се отпечатват поръчки с голям тираж. Извършва се подвързване със спирала, с мека и твърда подвързия, надпис с топъл печат, ламиниране. Копирането и принтирането са на преференциални цени за преподаватели, служители и студенти.

Учебниците, които се издават по утвърден от Ректора годишен План, са субсидирани от МОН. Има възможност да се отпечатват и ръкописи, които са извън този план, като се финансират от самите автори.

Издателството разполага с щанд за продажба на отпечатаната учебна литература. Заглавията от каталога на издателството могат да бъдат поръчани на телефон 02 962 41 89 или на имейл ekaterinaa@tu-sofia.bg и изпратени по куриер, за сметка на купувача.